keuring

Bij de aan- en verkoop van een paard zal er vaak een klinische keuring worden uitgevoerd. Dit zal meestal op de kliniek plaatsvinden: wij beschikken over een harde en een zachte volte, en over een goede monsterbaan. Een keuring kan eventueel gecombineerd met bloedafname. Bij een meer uitgebreide keuring zal er ook digitaal röntgenonderzoek plaatsvinden.