vaccinatie paard

Voorkomen is beter dan genezen. Wij vaccineren (of enten) bijna alle paarden jaarlijks tegen Influenza en Tetanus. Steeds vaker kiezen paardenliefhebbers voor brede bescherming, zodat ook tegen Rhinopneumonie en WestNijl-virus gevaccineerd worden.

Influenza en Tetanus
influenza-tetanus vaccinatie, de “standaard” enting voor paarden, wordt geadviseerd voor alle paarden en is verplicht voor diegene die wedstrijden rijden (FEI wedstrijden: 2x per jaar). Deze moet dan telkens binnen 365 dagen gegeven worden. Veulens krijgen deze vaccinatie op een leeftijd van 5-6 maanden voor het eerst, met een herhaling na 4 weken en op de leeftijd van 1 jaar. Voor de aanmaak van goede biest is het aan te raden drachtige merries 4-6 weken voor de verwachte veulendatum een keer extra te vaccineren.

Rhinopneumonie
Rhinopneumonie-vaccinatie (EHV) is in de fokkerij een belangrijke enting (abortus) en dient 3 maal gegeven te worden tijdens de dracht. Ook zijn er elk jaar in ons land uitbraken van rhinopneumonie zodat de enting voor elk paard verstandig is. Rhinopneumonie moet 2 maal per jaar gevaccineerd worden.

Voor paarden zijn er verschillende vaccins op de markt. Het nut van ziektepreventie wordt in toenemende mate ingezien, en tegenwoordig wordt een groot aantal dieren voor de onderstaande 3 aandoeningen beschermd.

West-Nijlziekte
De vaccinatie tegen het WestNile-virus kent momenteel een enorme groei. In Europa is dit virus, dat een dodelijke ziekte bij paarden (en soms mensen) kan veroorzaken, aan een opmars bezig. Via vogels en muggen verspreid dit virus zich over grote afstanden, zoals een aantal jaren geleden in de VS duidelijk werd. Daar zijn tijdens de grote uitbraak enorme aantallen paarden aan de ziekte overleden. Na het starten van een vaccinatiecampagne bleek dat het virus zeer effectief te bestrijden is.

Momenteel is Nederland nog vrij van deze ziekte maar door de overheid wordt toch geadviseerd om paarden tegen deze ziekte in te laten enten. De muggen die de ziekte kunnen verspreiden komen van nature in Nederland voor. Het is dus niet zozeer de vraag óf de ziekte hier gaat uitbreken, maar wannéér. Vaccinatie geschiedt door een tweevoudige basisenting met een jaarlijkse herhaling. Dat kan vanaf 6 maanden leeftijd.

Overige vaccinaties
Naast bovenstaande vaccinaties tegen een aantal virusziekten zijn er entingen tegen Dermatophyton (schimmel) en is er een droes-enting.